สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10389' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8117,21951,15534,12344,7290,15379,11155,23229,5839,15590,17747,7889,8222,8053,12348,8068,21287,12122 Array ( [0] => 8117 [1] => 21951 [2] => 15534 [3] => 12344 [4] => 7290 [5] => 15379 [6] => 11155 [7] => 23229 [8] => 5839 [9] => 15590 [10] => 17747 [11] => 7889 [12] => 8222 [13] => 8053 [14] => 12348 [15] => 8068 [16] => 21287 [17] => 12122 )