มีสินค้า

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10389' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10281,15196,14029,14180,16817,5289,7012,8211,3604,22308,8326,9991,8115,12328,23189,7727,4521,10413 Array ( [0] => 10281 [1] => 15196 [2] => 14029 [3] => 14180 [4] => 16817 [5] => 5289 [6] => 7012 [7] => 8211 [8] => 3604 [9] => 22308 [10] => 8326 [11] => 9991 [12] => 8115 [13] => 12328 [14] => 23189 [15] => 7727 [16] => 4521 [17] => 10413 )