สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10389' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10648,15240,17711,7943,12920,15191,10391,6087,17128,9354,15224,15595,6683,6078,5497,10199,10796,10839 Array ( [0] => 10648 [1] => 15240 [2] => 17711 [3] => 7943 [4] => 12920 [5] => 15191 [6] => 10391 [7] => 6087 [8] => 17128 [9] => 9354 [10] => 15224 [11] => 15595 [12] => 6683 [13] => 6078 [14] => 5497 [15] => 10199 [16] => 10796 [17] => 10839 )