สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10351' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3181,10793,21477,7490,13819,3988,12594,1202,2147,15502,22388,20883,5144,23430,22363,23431,3422,1698 Array ( [0] => 3181 [1] => 10793 [2] => 21477 [3] => 7490 [4] => 13819 [5] => 3988 [6] => 12594 [7] => 1202 [8] => 2147 [9] => 15502 [10] => 22388 [11] => 20883 [12] => 5144 [13] => 23430 [14] => 22363 [15] => 23431 [16] => 3422 [17] => 1698 )