สินค้าหมด

2,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10268' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9748,3281,4576,1857,9741,3546,7651,23089,12994,3355,22974,2770,6715,1270,23910,2515,5087,4934 Array ( [0] => 9748 [1] => 3281 [2] => 4576 [3] => 1857 [4] => 9741 [5] => 3546 [6] => 7651 [7] => 23089 [8] => 12994 [9] => 3355 [10] => 22974 [11] => 2770 [12] => 6715 [13] => 1270 [14] => 23910 [15] => 2515 [16] => 5087 [17] => 4934 )