สินค้าหมด

2,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10268' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1240,5448,22424,4934,1267,4726,1273,22985,3272,2517,2596,4609,6706,2762,2864,1237,1275,1818 Array ( [0] => 1240 [1] => 5448 [2] => 22424 [3] => 4934 [4] => 1267 [5] => 4726 [6] => 1273 [7] => 22985 [8] => 3272 [9] => 2517 [10] => 2596 [11] => 4609 [12] => 6706 [13] => 2762 [14] => 2864 [15] => 1237 [16] => 1275 [17] => 1818 )