สินค้าหมด

2,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10268' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12992,4057,21193,1684,14031,24243,1230,1898,1265,6712,22371,22986,1228,2865,1283,23643,3457,4453 Array ( [0] => 12992 [1] => 4057 [2] => 21193 [3] => 1684 [4] => 14031 [5] => 24243 [6] => 1230 [7] => 1898 [8] => 1265 [9] => 6712 [10] => 22371 [11] => 22986 [12] => 1228 [13] => 2865 [14] => 1283 [15] => 23643 [16] => 3457 [17] => 4453 )