สินค้าหมด

2,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10268' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2775,1275,18225,24598,22507,1280,24979,1265,2815,2515,4607,1246,23090,4729,1231,4612,4605,2786 Array ( [0] => 2775 [1] => 1275 [2] => 18225 [3] => 24598 [4] => 22507 [5] => 1280 [6] => 24979 [7] => 1265 [8] => 2815 [9] => 2515 [10] => 4607 [11] => 1246 [12] => 23090 [13] => 4729 [14] => 1231 [15] => 4612 [16] => 4605 [17] => 2786 )