สินค้าหมด

2,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10268' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6716,6715,6714,7752,9746,3333,1856,4931,10263,1661,2863,1267,2515,1236,23081,4612,25001,12992 Array ( [0] => 6716 [1] => 6715 [2] => 6714 [3] => 7752 [4] => 9746 [5] => 3333 [6] => 1856 [7] => 4931 [8] => 10263 [9] => 1661 [10] => 2863 [11] => 1267 [12] => 2515 [13] => 1236 [14] => 23081 [15] => 4612 [16] => 25001 [17] => 12992 )