สินค้าหมด

2,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10268' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23643,6696,4589,1261,4605,7660,3549,6698,14031,24601,2785,22372,1265,4594,1237,22721,23090,2595 Array ( [0] => 23643 [1] => 6696 [2] => 4589 [3] => 1261 [4] => 4605 [5] => 7660 [6] => 3549 [7] => 6698 [8] => 14031 [9] => 24601 [10] => 2785 [11] => 22372 [12] => 1265 [13] => 4594 [14] => 1237 [15] => 22721 [16] => 23090 [17] => 2595 )