สินค้าหมด

2,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10268' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1256,3324,1236,6696,3387,2815,23864,1283,2086,21192,7698,1240,9750,1250,6703,23911,1858,2775 Array ( [0] => 1256 [1] => 3324 [2] => 1236 [3] => 6696 [4] => 3387 [5] => 2815 [6] => 23864 [7] => 1283 [8] => 2086 [9] => 21192 [10] => 7698 [11] => 1240 [12] => 9750 [13] => 1250 [14] => 6703 [15] => 23911 [16] => 1858 [17] => 2775 )