สินค้าหมด

2,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10268' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1901,2772,4934,1249,9317,24235,2592,3544,18225,23089,1226,24207,1261,2771,22507,6698,4452,24217 Array ( [0] => 1901 [1] => 2772 [2] => 4934 [3] => 1249 [4] => 9317 [5] => 24235 [6] => 2592 [7] => 3544 [8] => 18225 [9] => 23089 [10] => 1226 [11] => 24207 [12] => 1261 [13] => 2771 [14] => 22507 [15] => 6698 [16] => 4452 [17] => 24217 )