สินค้าหมด

2,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10268' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6699,3457,9747,6715,1271,4726,1663,2775,9744,1284,4608,9749,3549,1276,6698,2815,3333,22973 Array ( [0] => 6699 [1] => 3457 [2] => 9747 [3] => 6715 [4] => 1271 [5] => 4726 [6] => 1663 [7] => 2775 [8] => 9744 [9] => 1284 [10] => 4608 [11] => 9749 [12] => 3549 [13] => 1276 [14] => 6698 [15] => 2815 [16] => 3333 [17] => 22973 )