สินค้าหมด

2,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10268' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,25056,22973,24600,2762,6716,20225,24948,1256,24604,2594,600,22985,1266,1284,1273,4453,23619,1665 Array ( [0] => 25056 [1] => 22973 [2] => 24600 [3] => 2762 [4] => 6716 [5] => 20225 [6] => 24948 [7] => 1256 [8] => 24604 [9] => 2594 [10] => 600 [11] => 22985 [12] => 1266 [13] => 1284 [14] => 1273 [15] => 4453 [16] => 23619 [17] => 1665 )