สินค้าหมด

2,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10268' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4613,4608,4727,1236,10262,2863,2786,1277,1230,7794,1228,9748,1283,1858,1286,2516,3457,1270 Array ( [0] => 4613 [1] => 4608 [2] => 4727 [3] => 1236 [4] => 10262 [5] => 2863 [6] => 2786 [7] => 1277 [8] => 1230 [9] => 7794 [10] => 1228 [11] => 9748 [12] => 1283 [13] => 1858 [14] => 1286 [15] => 2516 [16] => 3457 [17] => 1270 )