สินค้าหมด

2,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10267' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1277,3669,12995,12992,2596,22507,1238,10256,1658,24741,2516,1226,24211,2865,24197,1660,6697,20220 Array ( [0] => 1277 [1] => 3669 [2] => 12995 [3] => 12992 [4] => 2596 [5] => 22507 [6] => 1238 [7] => 10256 [8] => 1658 [9] => 24741 [10] => 2516 [11] => 1226 [12] => 24211 [13] => 2865 [14] => 24197 [15] => 1660 [16] => 6697 [17] => 20220 )