สินค้าเหลือน้อย

2,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10262' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2762,6704,1259,2771,4441,24210,24605,10268,1239,1267,1227,1972,10263,1225,23018,17590,24599,598 Array ( [0] => 2762 [1] => 6704 [2] => 1259 [3] => 2771 [4] => 4441 [5] => 24210 [6] => 24605 [7] => 10268 [8] => 1239 [9] => 1267 [10] => 1227 [11] => 1972 [12] => 10263 [13] => 1225 [14] => 23018 [15] => 17590 [16] => 24599 [17] => 598 )