สินค้าเหลือน้อย

1,900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10239' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,138,20550,13909,22266,18916,22313,21601,16212,11006,14078,20574,20338,22899,18717,4746,18156,1846,16323 Array ( [0] => 138 [1] => 20550 [2] => 13909 [3] => 22266 [4] => 18916 [5] => 22313 [6] => 21601 [7] => 16212 [8] => 11006 [9] => 14078 [10] => 20574 [11] => 20338 [12] => 22899 [13] => 18717 [14] => 4746 [15] => 18156 [16] => 1846 [17] => 16323 )