พรีออเดอร์

.

500 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์

New single release from "Idolmaster" series including 4 titles.

q select pid from dex_product where pid<>'10176' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11607,6323,9941,3151,12865,3253,12861,18976,1381,2967,11613,6264,4035,11391,3154,11311,5254,3260 Array ( [0] => 11607 [1] => 6323 [2] => 9941 [3] => 3151 [4] => 12865 [5] => 3253 [6] => 12861 [7] => 18976 [8] => 1381 [9] => 2967 [10] => 11613 [11] => 6264 [12] => 4035 [13] => 11391 [14] => 3154 [15] => 11311 [16] => 5254 [17] => 3260 )