พรีออเดอร์

.

500 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์

New single release from "Idolmaster" series including 4 titles.

q select pid from dex_product where pid<>'10176' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5097,5233,4036,4359,17296,18975,3159,19105,1379,1317,12862,5246,9796,18978,11433,2833,4211,13594 Array ( [0] => 5097 [1] => 5233 [2] => 4036 [3] => 4359 [4] => 17296 [5] => 18975 [6] => 3159 [7] => 19105 [8] => 1379 [9] => 1317 [10] => 12862 [11] => 5246 [12] => 9796 [13] => 18978 [14] => 11433 [15] => 2833 [16] => 4211 [17] => 13594 )