สินค้าหมด

650 BAHT

Eighth single release.

q select pid from dex_product where pid<>'10173' and ( pcharacter='115' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16351,19059,16352,6791,19052,19021,10700,14673,10696,16353,15837,6418,16355,16358,16364,16361,6069,21491 Array ( [0] => 16351 [1] => 19059 [2] => 16352 [3] => 6791 [4] => 19052 [5] => 19021 [6] => 10700 [7] => 14673 [8] => 10696 [9] => 16353 [10] => 15837 [11] => 6418 [12] => 16355 [13] => 16358 [14] => 16364 [15] => 16361 [16] => 6069 [17] => 21491 )