สินค้าเหลือน้อย

900 BAHT
add to cart

Eighth single release.

q select pid from dex_product where pid<>'10173' and ( pcharacter='115' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10697,14672,9764,16359,16351,6069,20345,5794,16362,19059,16361,16355,6418,16364,16360,16365,14673,19153 Array ( [0] => 10697 [1] => 14672 [2] => 9764 [3] => 16359 [4] => 16351 [5] => 6069 [6] => 20345 [7] => 5794 [8] => 16362 [9] => 19059 [10] => 16361 [11] => 16355 [12] => 6418 [13] => 16364 [14] => 16360 [15] => 16365 [16] => 14673 [17] => 19153 )