พรีออเดอร์

.

1,150 BAHT
1350 BAHT
พรีออเดอร์

Original soundtrack of second theatrical anime featuring complete BGM and illustrated cover.

q select pid from dex_product where pid<>'10154' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16722,3532,21704,17407,11195,1585,16115,3169,8933,8357,9930,6556,3439,22751,23343,9932,24278,1529 Array ( [0] => 16722 [1] => 3532 [2] => 21704 [3] => 17407 [4] => 11195 [5] => 1585 [6] => 16115 [7] => 3169 [8] => 8933 [9] => 8357 [10] => 9930 [11] => 6556 [12] => 3439 [13] => 22751 [14] => 23343 [15] => 9932 [16] => 24278 [17] => 1529 )