สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10093' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15682,14090,17142,10437,9501,16968,18314,19811,13873,20571,13884,21102,18285,19983,18904,14093,18789,21260 Array ( [0] => 15682 [1] => 14090 [2] => 17142 [3] => 10437 [4] => 9501 [5] => 16968 [6] => 18314 [7] => 19811 [8] => 13873 [9] => 20571 [10] => 13884 [11] => 21102 [12] => 18285 [13] => 19983 [14] => 18904 [15] => 14093 [16] => 18789 [17] => 21260 )