สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10091' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2200,1778,1816,20037,9111,18585,21102,8,21291,20559,21160,21546,10067,1812,18704,13088,21629,21014 Array ( [0] => 2200 [1] => 1778 [2] => 1816 [3] => 20037 [4] => 9111 [5] => 18585 [6] => 21102 [7] => 8 [8] => 21291 [9] => 20559 [10] => 21160 [11] => 21546 [12] => 10067 [13] => 1812 [14] => 18704 [15] => 13088 [16] => 21629 [17] => 21014 )