สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10091' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19815,16205,21197,22261,8462,19817,18704,13905,6392,19476,20595,10090,9670,4636,9579,1848,21627,8043 Array ( [0] => 19815 [1] => 16205 [2] => 21197 [3] => 22261 [4] => 8462 [5] => 19817 [6] => 18704 [7] => 13905 [8] => 6392 [9] => 19476 [10] => 20595 [11] => 10090 [12] => 9670 [13] => 4636 [14] => 9579 [15] => 1848 [16] => 21627 [17] => 8043 )