สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10091' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5115,4685,16143,4716,89,14072,19627,10371,21575,16226,1803,16975,20569,13873,21620,342,332,17503 Array ( [0] => 5115 [1] => 4685 [2] => 16143 [3] => 4716 [4] => 89 [5] => 14072 [6] => 19627 [7] => 10371 [8] => 21575 [9] => 16226 [10] => 1803 [11] => 16975 [12] => 20569 [13] => 13873 [14] => 21620 [15] => 342 [16] => 332 [17] => 17503 )