สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10091' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5940,10032,14502,21290,18821,14071,64,13883,2196,2197,14023,21159,10967,19983,13935,18852,9110,17151 Array ( [0] => 5940 [1] => 10032 [2] => 14502 [3] => 21290 [4] => 18821 [5] => 14071 [6] => 64 [7] => 13883 [8] => 2196 [9] => 2197 [10] => 14023 [11] => 21159 [12] => 10967 [13] => 19983 [14] => 13935 [15] => 18852 [16] => 9110 [17] => 17151 )