สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10090' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18297,22361,16209,5111,13880,9642,13950,20497,21292,8869,18704,2898,13912,8472,20567,8866,22102,11720 Array ( [0] => 18297 [1] => 22361 [2] => 16209 [3] => 5111 [4] => 13880 [5] => 9642 [6] => 13950 [7] => 20497 [8] => 21292 [9] => 8869 [10] => 18704 [11] => 2898 [12] => 13912 [13] => 8472 [14] => 20567 [15] => 8866 [16] => 22102 [17] => 11720 )