สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10090' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12434,21162,544,16191,13945,9980,13091,9728,2172,8472,17497,8986,81,1850,335,19829,9108,2663 Array ( [0] => 12434 [1] => 21162 [2] => 544 [3] => 16191 [4] => 13945 [5] => 9980 [6] => 13091 [7] => 9728 [8] => 2172 [9] => 8472 [10] => 17497 [11] => 8986 [12] => 81 [13] => 1850 [14] => 335 [15] => 19829 [16] => 9108 [17] => 2663 )