สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10090' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17504,3237,21511,1831,13872,909,9735,19634,14094,8047,1834,15624,10674,20495,6395,1782,21620,21858 Array ( [0] => 17504 [1] => 3237 [2] => 21511 [3] => 1831 [4] => 13872 [5] => 909 [6] => 9735 [7] => 19634 [8] => 14094 [9] => 8047 [10] => 1834 [11] => 15624 [12] => 10674 [13] => 20495 [14] => 6395 [15] => 1782 [16] => 21620 [17] => 21858 )