สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10088' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12366,21480,11249,17164,24630,15291,16666,12373,23595,15286,11241,15255,14944,11957,19936,19890,11337,15295 Array ( [0] => 12366 [1] => 21480 [2] => 11249 [3] => 17164 [4] => 24630 [5] => 15291 [6] => 16666 [7] => 12373 [8] => 23595 [9] => 15286 [10] => 11241 [11] => 15255 [12] => 14944 [13] => 11957 [14] => 19936 [15] => 19890 [16] => 11337 [17] => 15295 )