สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10088' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12375,13795,213,16954,14640,15282,16653,17160,11961,7842,14284,11603,21352,15278,15252,23379,16665,17399 Array ( [0] => 12375 [1] => 13795 [2] => 213 [3] => 16954 [4] => 14640 [5] => 15282 [6] => 16653 [7] => 17160 [8] => 11961 [9] => 7842 [10] => 14284 [11] => 11603 [12] => 21352 [13] => 15278 [14] => 15252 [15] => 23379 [16] => 16665 [17] => 17399 )