สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10088' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16911,16916,10397,19286,19904,14310,15829,11591,14342,12381,22354,13281,19933,23379,16949,16660,19929,12372 Array ( [0] => 16911 [1] => 16916 [2] => 10397 [3] => 19286 [4] => 19904 [5] => 14310 [6] => 15829 [7] => 11591 [8] => 14342 [9] => 12381 [10] => 22354 [11] => 13281 [12] => 19933 [13] => 23379 [14] => 16949 [15] => 16660 [16] => 19929 [17] => 12372 )