สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10088' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15391,10893,1732,19941,17400,23433,14288,21267,14942,22377,19667,14285,11353,19899,16948,19889,19908,12385 Array ( [0] => 15391 [1] => 10893 [2] => 1732 [3] => 19941 [4] => 17400 [5] => 23433 [6] => 14288 [7] => 21267 [8] => 14942 [9] => 22377 [10] => 19667 [11] => 14285 [12] => 11353 [13] => 19899 [14] => 16948 [15] => 19889 [16] => 19908 [17] => 12385 )