สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10088' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17704,6597,16449,12387,14272,15170,19904,14290,11750,16916,14303,13793,19925,20085,16924,18064,11603,16950 Array ( [0] => 17704 [1] => 6597 [2] => 16449 [3] => 12387 [4] => 14272 [5] => 15170 [6] => 19904 [7] => 14290 [8] => 11750 [9] => 16916 [10] => 14303 [11] => 13793 [12] => 19925 [13] => 20085 [14] => 16924 [15] => 18064 [16] => 11603 [17] => 16950 )