สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10088' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15229,15272,14289,17161,13800,13799,16922,13798,19281,13801,12078,16646,14481,16662,15262,15261,16932,16948 Array ( [0] => 15229 [1] => 15272 [2] => 14289 [3] => 17161 [4] => 13800 [5] => 13799 [6] => 16922 [7] => 13798 [8] => 19281 [9] => 13801 [10] => 12078 [11] => 16646 [12] => 14481 [13] => 16662 [14] => 15262 [15] => 15261 [16] => 16932 [17] => 16948 )