สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10088' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15251,15230,15290,11598,19896,12388,12387,16905,16925,11408,12785,19918,19894,19283,16912,12378,19935,14292 Array ( [0] => 15251 [1] => 15230 [2] => 15290 [3] => 11598 [4] => 19896 [5] => 12388 [6] => 12387 [7] => 16905 [8] => 16925 [9] => 11408 [10] => 12785 [11] => 19918 [12] => 19894 [13] => 19283 [14] => 16912 [15] => 12378 [16] => 19935 [17] => 14292 )