สินค้าหมด

2,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10087' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5606,19918,20278,17158,24248,15230,15295,5334,16945,22825,17399,24128,15268,19917,20084,19279,14184,16932 Array ( [0] => 5606 [1] => 19918 [2] => 20278 [3] => 17158 [4] => 24248 [5] => 15230 [6] => 15295 [7] => 5334 [8] => 16945 [9] => 22825 [10] => 17399 [11] => 24128 [12] => 15268 [13] => 19917 [14] => 20084 [15] => 19279 [16] => 14184 [17] => 16932 )