สินค้าหมด

2,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10087' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17397,7127,15829,16956,14308,14305,10792,16141,16087,20093,21642,19902,21267,14297,20279,11591,20094,16914 Array ( [0] => 17397 [1] => 7127 [2] => 15829 [3] => 16956 [4] => 14308 [5] => 14305 [6] => 10792 [7] => 16141 [8] => 16087 [9] => 20093 [10] => 21642 [11] => 19902 [12] => 21267 [13] => 14297 [14] => 20279 [15] => 11591 [16] => 20094 [17] => 16914 )