สินค้าเหลือน้อย

2,650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10076' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23759,5690,6832,10740,22991,12479,7327,2824,21659,2145,10635,22774,19060,20258,22492,10236,20934,21674 Array ( [0] => 23759 [1] => 5690 [2] => 6832 [3] => 10740 [4] => 22991 [5] => 12479 [6] => 7327 [7] => 2824 [8] => 21659 [9] => 2145 [10] => 10635 [11] => 22774 [12] => 19060 [13] => 20258 [14] => 22492 [15] => 10236 [16] => 20934 [17] => 21674 )