สินค้าหมด

600 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'10074' and ( pcharacter='96' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10773,222,12231,2287,2286,2018,7067,2292,6736,2288,2699,12239,10075,6737,12896,7480,6740,6739 Array ( [0] => 10773 [1] => 222 [2] => 12231 [3] => 2287 [4] => 2286 [5] => 2018 [6] => 7067 [7] => 2292 [8] => 6736 [9] => 2288 [10] => 2699 [11] => 12239 [12] => 10075 [13] => 6737 [14] => 12896 [15] => 7480 [16] => 6740 [17] => 6739 )