สินค้าหมด

600 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'10074' and ( pcharacter='96' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2293,2018,7067,2291,10773,2287,7065,12231,2297,2699,2288,6738,10072,2292,222,6739,7066,10075 Array ( [0] => 2293 [1] => 2018 [2] => 7067 [3] => 2291 [4] => 10773 [5] => 2287 [6] => 7065 [7] => 12231 [8] => 2297 [9] => 2699 [10] => 2288 [11] => 6738 [12] => 10072 [13] => 2292 [14] => 222 [15] => 6739 [16] => 7066 [17] => 10075 )