สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10069' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4259,11715,4256,1168,3590,4255,14751,8965,19359,8824,15904,9833,771,1161,9834,1018,1159,9673 Array ( [0] => 4259 [1] => 11715 [2] => 4256 [3] => 1168 [4] => 3590 [5] => 4255 [6] => 14751 [7] => 8965 [8] => 19359 [9] => 8824 [10] => 15904 [11] => 9833 [12] => 771 [13] => 1161 [14] => 9834 [15] => 1018 [16] => 1159 [17] => 9673 )