สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10069' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4260,20902,6746,11518,13001,1184,5185,4126,9520,10906,19124,15584,1164,1169,12294,2331,4256,10068 Array ( [0] => 4260 [1] => 20902 [2] => 6746 [3] => 11518 [4] => 13001 [5] => 1184 [6] => 5185 [7] => 4126 [8] => 9520 [9] => 10906 [10] => 19124 [11] => 15584 [12] => 1164 [13] => 1169 [14] => 12294 [15] => 2331 [16] => 4256 [17] => 10068 )