สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10069' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1947,6746,3065,2333,4260,1162,9438,4250,9519,4126,5185,12039,1015,4988,15185,1168,14751,776 Array ( [0] => 1947 [1] => 6746 [2] => 3065 [3] => 2333 [4] => 4260 [5] => 1162 [6] => 9438 [7] => 4250 [8] => 9519 [9] => 4126 [10] => 5185 [11] => 12039 [12] => 1015 [13] => 4988 [14] => 15185 [15] => 1168 [16] => 14751 [17] => 776 )