มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10057' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11081,18310,21360,21109,21897,14078,16223,9728,13867,21,18308,16199,16143,1793,20028,11016,9108,9732 Array ( [0] => 11081 [1] => 18310 [2] => 21360 [3] => 21109 [4] => 21897 [5] => 14078 [6] => 16223 [7] => 9728 [8] => 13867 [9] => 21 [10] => 18308 [11] => 16199 [12] => 16143 [13] => 1793 [14] => 20028 [15] => 11016 [16] => 9108 [17] => 9732 )