สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10056' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21583,20035,20563,19627,16320,18165,2211,2197,14900,21254,8035,5213,11513,19467,13549,4746,9613,21512 Array ( [0] => 21583 [1] => 20035 [2] => 20563 [3] => 19627 [4] => 16320 [5] => 18165 [6] => 2211 [7] => 2197 [8] => 14900 [9] => 21254 [10] => 8035 [11] => 5213 [12] => 11513 [13] => 19467 [14] => 13549 [15] => 4746 [16] => 9613 [17] => 21512 )