สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10056' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21000,10437,8041,2203,17508,20550,10608,16208,10607,10606,10609,6821,17857,2150,8867,14626,12795,1779 Array ( [0] => 21000 [1] => 10437 [2] => 8041 [3] => 2203 [4] => 17508 [5] => 20550 [6] => 10608 [7] => 16208 [8] => 10607 [9] => 10606 [10] => 10609 [11] => 6821 [12] => 17857 [13] => 2150 [14] => 8867 [15] => 14626 [16] => 12795 [17] => 1779 )