มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10051' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21034,16611,11187,6082,4777,4511,15203,5291,10172,7953,13198,7016,12308,7352,15211,10532,2601,10644 Array ( [0] => 21034 [1] => 16611 [2] => 11187 [3] => 6082 [4] => 4777 [5] => 4511 [6] => 15203 [7] => 5291 [8] => 10172 [9] => 7953 [10] => 13198 [11] => 7016 [12] => 12308 [13] => 7352 [14] => 15211 [15] => 10532 [16] => 2601 [17] => 10644 )