มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10051' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5737,4524,16822,16467,21416,16840,12339,7022,12320,4529,7889,21088,17129,10831,7211,15383,10389,7948 Array ( [0] => 5737 [1] => 4524 [2] => 16822 [3] => 16467 [4] => 21416 [5] => 16840 [6] => 12339 [7] => 7022 [8] => 12320 [9] => 4529 [10] => 7889 [11] => 21088 [12] => 17129 [13] => 10831 [14] => 7211 [15] => 15383 [16] => 10389 [17] => 7948 )