สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10048' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8488,3199,20924,19739,1329,5799,7220,2727,19254,20910,13037,4237,8386,4964,3033,10889,12478,5409 Array ( [0] => 8488 [1] => 3199 [2] => 20924 [3] => 19739 [4] => 1329 [5] => 5799 [6] => 7220 [7] => 2727 [8] => 19254 [9] => 20910 [10] => 13037 [11] => 4237 [12] => 8386 [13] => 4964 [14] => 3033 [15] => 10889 [16] => 12478 [17] => 5409 )