สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10048' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24609,123,1452,6266,13725,14791,17233,20267,14136,3649,22714,2887,1487,2368,16306,7697,6065,6260 Array ( [0] => 24609 [1] => 123 [2] => 1452 [3] => 6266 [4] => 13725 [5] => 14791 [6] => 17233 [7] => 20267 [8] => 14136 [9] => 3649 [10] => 22714 [11] => 2887 [12] => 1487 [13] => 2368 [14] => 16306 [15] => 7697 [16] => 6065 [17] => 6260 )