สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10048' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5609,20063,10445,1479,10786,9154,22890,23012,10450,11214,5913,4152,11767,21237,20987,16309,10633,20266 Array ( [0] => 5609 [1] => 20063 [2] => 10445 [3] => 1479 [4] => 10786 [5] => 9154 [6] => 22890 [7] => 23012 [8] => 10450 [9] => 11214 [10] => 5913 [11] => 4152 [12] => 11767 [13] => 21237 [14] => 20987 [15] => 16309 [16] => 10633 [17] => 20266 )