สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10048' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6297,22820,20785,7329,10269,4206,21926,21065,15581,22755,23769,1095,20938,10671,18465,20543,8552,4696 Array ( [0] => 6297 [1] => 22820 [2] => 20785 [3] => 7329 [4] => 10269 [5] => 4206 [6] => 21926 [7] => 21065 [8] => 15581 [9] => 22755 [10] => 23769 [11] => 1095 [12] => 20938 [13] => 10671 [14] => 18465 [15] => 20543 [16] => 8552 [17] => 4696 )