สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10046' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9932,2376,14530,11197,19060,20129,21119,20836,10978,18603,5486,9390,12483,2698,6062,8715,21646,19860 Array ( [0] => 9932 [1] => 2376 [2] => 14530 [3] => 11197 [4] => 19060 [5] => 20129 [6] => 21119 [7] => 20836 [8] => 10978 [9] => 18603 [10] => 5486 [11] => 9390 [12] => 12483 [13] => 2698 [14] => 6062 [15] => 8715 [16] => 21646 [17] => 19860 )