สินค้าหมด

2,450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10044' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22144,1324,2374,16368,2382,9228,22071,13775,1482,20858,4053,7260,16138,10858,9751,6309,6259,20126 Array ( [0] => 22144 [1] => 1324 [2] => 2374 [3] => 16368 [4] => 2382 [5] => 9228 [6] => 22071 [7] => 13775 [8] => 1482 [9] => 20858 [10] => 4053 [11] => 7260 [12] => 16138 [13] => 10858 [14] => 9751 [15] => 6309 [16] => 6259 [17] => 20126 )