สินค้าหมด

2,450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10044' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21330,11528,13041,2392,20989,6633,18656,8251,15958,4706,1583,22166,4974,5259,5231,9125,18208,19307 Array ( [0] => 21330 [1] => 11528 [2] => 13041 [3] => 2392 [4] => 20989 [5] => 6633 [6] => 18656 [7] => 8251 [8] => 15958 [9] => 4706 [10] => 1583 [11] => 22166 [12] => 4974 [13] => 5259 [14] => 5231 [15] => 9125 [16] => 18208 [17] => 19307 )