สินค้าหมด

150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10034' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8547,9951,11573,24105,9231,8135,3403,6173,11446,22995,9290,3857,3097,20849,18708,5971,8861,20061 Array ( [0] => 8547 [1] => 9951 [2] => 11573 [3] => 24105 [4] => 9231 [5] => 8135 [6] => 3403 [7] => 6173 [8] => 11446 [9] => 22995 [10] => 9290 [11] => 3857 [12] => 3097 [13] => 20849 [14] => 18708 [15] => 5971 [16] => 8861 [17] => 20061 )