สินค้าเหลือน้อย

2,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10030' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13769,20596,20981,6821,14497,16213,15818,18285,14093,14899,5108,8462,10866,13873,21361,13863,1841,2209 Array ( [0] => 13769 [1] => 20596 [2] => 20981 [3] => 6821 [4] => 14497 [5] => 16213 [6] => 15818 [7] => 18285 [8] => 14093 [9] => 14899 [10] => 5108 [11] => 8462 [12] => 10866 [13] => 13873 [14] => 21361 [15] => 13863 [16] => 1841 [17] => 2209 )