สินค้าหมด

2,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10030' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,39,8165,2185,147,9475,19830,2209,20577,14957,8126,20168,18790,24362,14087,2204,4868,4416,9111 Array ( [0] => 39 [1] => 8165 [2] => 2185 [3] => 147 [4] => 9475 [5] => 19830 [6] => 2209 [7] => 20577 [8] => 14957 [9] => 8126 [10] => 20168 [11] => 18790 [12] => 24362 [13] => 14087 [14] => 2204 [15] => 4868 [16] => 4416 [17] => 9111 )