สินค้าหมด

1,750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10030' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21728,2193,11108,8492,19827,14956,20563,8042,51,11107,337,9670,9406,4685,4687,1787,21784,11106 Array ( [0] => 21728 [1] => 2193 [2] => 11108 [3] => 8492 [4] => 19827 [5] => 14956 [6] => 20563 [7] => 8042 [8] => 51 [9] => 11107 [10] => 337 [11] => 9670 [12] => 9406 [13] => 4685 [14] => 4687 [15] => 1787 [16] => 21784 [17] => 11106 )