สินค้าหมด

1,800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10028' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8022,14075,19731,13088,13878,8828,13937,16600,8025,12437,8165,21533,17153,14073,8831,14175,9504,14694 Array ( [0] => 8022 [1] => 14075 [2] => 19731 [3] => 13088 [4] => 13878 [5] => 8828 [6] => 13937 [7] => 16600 [8] => 8025 [9] => 12437 [10] => 8165 [11] => 21533 [12] => 17153 [13] => 14073 [14] => 8831 [15] => 14175 [16] => 9504 [17] => 14694 )