สินค้าเหลือน้อย

1,950 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10010' and ( pcharacter='263' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11454,18079,10238,10009,18077,18080,18078,18081 Array ( [0] => 11454 [1] => 18079 [2] => 10238 [3] => 10009 [4] => 18077 [5] => 18080 [6] => 18078 [7] => 18081 )