สินค้าเหลือน้อย

1,950 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10010' and ( pcharacter='263' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18078,18080,10009,11454,18079,18077,18081,10238 Array ( [0] => 18078 [1] => 18080 [2] => 10009 [3] => 11454 [4] => 18079 [5] => 18077 [6] => 18081 [7] => 10238 )