สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10009' and ( pcharacter='263' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18077,18079,10010,18081,18080,10238,18078,11454 Array ( [0] => 18077 [1] => 18079 [2] => 10010 [3] => 18081 [4] => 18080 [5] => 10238 [6] => 18078 [7] => 11454 )