สินค้าเหลือน้อย

2,150 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10008' and ( pcharacter='94' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7362,11000,14221,14222,7800,5138,6831,11780,14218,16161,7802,14217,7797,6942,7387,8431,14216,5134 Array ( [0] => 7362 [1] => 11000 [2] => 14221 [3] => 14222 [4] => 7800 [5] => 5138 [6] => 6831 [7] => 11780 [8] => 14218 [9] => 16161 [10] => 7802 [11] => 14217 [12] => 7797 [13] => 6942 [14] => 7387 [15] => 8431 [16] => 14216 [17] => 5134 )