สินค้าเหลือน้อย

2,150 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10008' and ( pcharacter='94' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11897,5068,13058,14219,14221,7800,12840,7387,7796,11928,5134,18072,17185,8431,21375,11898,4881,8429 Array ( [0] => 11897 [1] => 5068 [2] => 13058 [3] => 14219 [4] => 14221 [5] => 7800 [6] => 12840 [7] => 7387 [8] => 7796 [9] => 11928 [10] => 5134 [11] => 18072 [12] => 17185 [13] => 8431 [14] => 21375 [15] => 11898 [16] => 4881 [17] => 8429 )