สินค้าหมด

2,150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10007' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2604,11002,19742,4152,22748,2933,12970,18222,16306,19743,8247,5258,5683,9930,13614,10046,21530,3833 Array ( [0] => 2604 [1] => 11002 [2] => 19742 [3] => 4152 [4] => 22748 [5] => 2933 [6] => 12970 [7] => 18222 [8] => 16306 [9] => 19743 [10] => 8247 [11] => 5258 [12] => 5683 [13] => 9930 [14] => 13614 [15] => 10046 [16] => 21530 [17] => 3833 )