สินค้าหมด

2,150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10007' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20995,21646,10443,4222,22063,22470,485,10857,24247,1473,10862,15961,22806,2675,15718,22834,25245,1489 Array ( [0] => 20995 [1] => 21646 [2] => 10443 [3] => 4222 [4] => 22063 [5] => 22470 [6] => 485 [7] => 10857 [8] => 24247 [9] => 1473 [10] => 10862 [11] => 15961 [12] => 22806 [13] => 2675 [14] => 15718 [15] => 22834 [16] => 25245 [17] => 1489 )