สินค้าหมด

9,700 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'10005' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,808,6748,22868,1053,3593,4806,3070,10330,3924,1181,3937,4104,4997,1617,3862,225,819,14161 Array ( [0] => 808 [1] => 6748 [2] => 22868 [3] => 1053 [4] => 3593 [5] => 4806 [6] => 3070 [7] => 10330 [8] => 3924 [9] => 1181 [10] => 3937 [11] => 4104 [12] => 4997 [13] => 1617 [14] => 3862 [15] => 225 [16] => 819 [17] => 14161 )